Taalpioniers

Die skrywers van Taalpioniers bied een belangrike aspek van die Afrikaanse taalgeskiedenis op interessante en oorspronklike wyse aan, naamlik die mense en instansies wat baanbrekerswerk op verskillende terrein van taal verrig het.

SKU: TAALPNRS Category:

R161.00